Menu

VERKEERSRECHT

Allemaal nemen we deel aan het verkeer, vaak als voetganger of fietser, ook wel “zwakke weggebruiker” genoemd, maar verder zijn er ook meer dan 3 miljoen personenwagens geregistreerd in Vlaanderen.

Recent is er ook de sterke opkomst van de elektrische fiets die voor het woon-werkverkeer vaak een alternatief biedt voor bromfiets, motorfiets of auto.

Het spreekt dan ook voor zich dat een deelname aan het verkeer vele risico’s inhoudt; naast verkeersongevallen gebeuren er jaarlijks ook een heel aantal verkeersovertredingen:

  • snelheidsovertredingen (geflitst!);
  • alcoholintoxicatie of dronkenschap;
  • vluchtmisdrijf;
  • parkeerovertreding;
  • overlading;
  • rij- en rusttijden;
  • door het rode licht rijden;
  • onopzettelijke slagen en verwondingen.

Mr. Patrick Vloeberghs is zeer ervaren in het verkeersrecht, zowel wat betreft de strafrechtelijke verdediging voor een rechtbank als wat betreft de recuperatie van de door een slachtoffer geleden schade als de mogelijke betwisting van schadeaanspraken of verzekeringen.

Hij informeert u snel en correct over uw rechten en plichten. Zo kunt u zich met kennis van zaken (laten) verdedigen en de juiste beslissingen nemen. De kosten van zijn tussenkomst worden vaak gedragen door een rechtsbijstandsverzekeraar.

Maak een afspraak »


Voorbeelden binnen het verkeersrecht

Onderstaand vindt u enkele vraagstukken die kaderen binnen het verkeersrecht.

Rijbewijs vrachtwagenchauffeur ingetrokken

“Wim legt als vrachtwagenchauffeur jaarlijks duizenden kilometers af. In het weekend is hij uitgenodigd op een verjaardagsfeestje. Op de terugweg wordt hij tijdens een routinecontrole betrapt op overmatig drankgebruik. Op bevel van de procureur des konings wordt zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. Kan hij zijn rijbewijs snel terugkrijgen?

In fout en toch recht op schadevergoeding?

“Jolien, 9 jaar, wandelt samen met haar ouders door een winkelstraat. Zonder te kijken steekt ze plots de straat over en wordt aangereden door een automobilist die nochtans alle verkeersregels respecteerde.

De jonge voetganger is vrij ernstig gewond. Kan zij aanspraak maken op vergoeding van haar lichamelijke schade, hoewel de automobilist geen enkele fout treft en het ongeval uitsluitend te wijten is aan een moment van onoplettendheid van de ouders en de jeugdige onbezonnenheid van het kind?”

Rijden door rood licht: toch geen verkeersinbreuk?

"Peter rijdt met zijn personenwagen over een spooroverweg wanneer de rode knipperlichten net in werking zijn gegaan. Hij wordt geverbaliseerd en moet zich voor de politierechtbank verantwoorden waarbij hij risico loopt op een zware geldboete en een rijverbod." 

Mogelijks kan uw advocaat na inzage van het strafonderzoek en de vaststellingen van de verbalisanten toch de vrijspraak bekomen!


Heeft u een verkeersovertreding begaan of verkeersongeval veroorzaakt?

Laat u verdedigen door Mr. Patrick Vloeberghs, een meester in het verkeersrecht en verzekeringen. Zorg ervoor dat de juiste beslissingen genomen worden.

Bel ons Mail ons