Menu

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN EN SOCIAAL STRAFRECHT

Het arbeidsrecht draait om de verhouding, de rechten en de plichten tussen werkgevers en werknemers.

De verrichting en de vergoeding van deze arbeid zijn voor velen van levensbelang.

De wetgeving is echter zeer uitgebreid en specifiek met als gevolg dat de problemen die kaderen binnen het arbeidsrecht dit ook zijn.

Advocatenkantoor Van den Berghen heeft een ruime expertise opgebouwd in deze materie en staat alle betrokken partijen met raad en daad bij:

 • aanwerving, tewerkstelling en ontslag van personeel;
 • opzeggingsvergoedingen;
 • opstellen van arbeidsovereenkomsten voor verschillende categorieën van werknemers;
 • redactie van cao’s;
 • bijstand Human Resources departementen;
 • schijnzelfstandigheid;
 • loon en looncomponenten;
 • deeltijdse arbeid en tijdskrediet;
 • werkloosheid met bedrijfstoeslag;
 • bescherming tegen discriminatie;
 • welzijn op het werk;
 • outplacement;
 • het statuut van de handelsvertegenwoordiger;
 • arbeidstijdregeling;
 • arbeidsongevallen en aansprakelijkheid;
 • pensioen en groepsverzekering;
 • arbeidsongeschiktheid 

Mr. Kris Van den Berghen is sinds 1982 advocaat aan de balie van Mechelen en behandelt, zowel in opdracht van werkgevers als werknemers zaken in verband met arbeidsrecht en arbeidsovereenkomstenrecht.

In de context van het arbeidsrecht houdt Kris Van den Berghen zich ook bezig met de strafrechtelijke kant, meer specifiek het sociale strafrecht:

 • verdediging voor de correctionele rechtbank
 • bijstand bij een sociale inspectie
 • administratieve geldboetes
 • zwartwerk
 • sociale fraude

Maak een afspraak »


Voorbeelden van arbeidsrecht en sociaal recht

Onderstaand vindt u enkele vraagstukken die zich situeren binnen het arbeidsrecht.

Collectieve arbeidsovereenkomst

“Vanaf welk ogenblik en op welke manier kan een werknemer op geldige wijze verzaken aan een vordering wegens niet-betaling van de minimumlonen opgelegd krachtens een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst?”

Gedwongen loonsvermindering

“Mijn werkgever heeft de business unit waarin ik als arbeider werkte ondergebracht in een vennootschap die valt onder een paritair comité dat lagere minimumlonen oplegt. Kunnen ze mij als werknemer een loonsvermindering opleggen?”

Nietigheid van ontslagbrief

“Ik woon in Ans, maar werk als bediende in Lier. Mijn werkgever heeft mijn arbeidsovereenkomst beëindigd wegens dringende redenen te mijnen laste. De ontslagbrief werd in het Frans opgesteld. Kan ik de nietigheid daarvan inroepen?”


Voor al uw vragen aangaande het arbeidsrecht en sociaal strafrecht

Bel ons Mail ons