Menu

Consumentenrecht

Wat zijn uw rechten als consument? Heeft u recht van spreken wanneer een aangekocht artikel na enige tijd gebreken vertoont? Kunt u een bestelling nog annuleren? Wat gebeurt er bij afbetalingsproblemen? Komt u in aanmerking voor de collectieve schuldenregeling?

 Maak een afspraak »


Voorbeelden binnen het consumentenrecht

Hieronder vindt u enkele concrete voorbeelden die vallen onder het consumentenrecht.

Laat het gras maar groeien

“Ik heb een nieuwe grasmachine gekocht. Na een paar maanden al vertoont ze ernstige gebreken. De verkoper wil echter geen waarborg meer verlenen. Wat zijn mijn rechten?”

Bestelling nieuwe wagen annuleren

“Ik heb op het Autosalon een nieuwe wagen besteld. Na een nachtje slapen heb ik er spijt van. Kan ik de bestelling nog annuleren?”

Afbetalingsproblemen

“Ik heb een lening lopen bij een bank. Door tijdelijke financiële moeilijkheden kan ik mijn afbetalingsverplichtingen niet stipt naleven. Mag de bank de leningsovereenkomst voortijdig opzeggen? Welk bedrag mag de bank in dat geval precies invorderen?”

Stookoliefactuur

“Door onvoorziene omstandigheden kan ik mijn stookoliefactuur niet tijdig betalen. Kan ik uitstel van betaling krijgen?”

Schuldenlast

“Ik heb veel schulden en het lukt mij niet om een afbetalingsregeling met de verschillende schuldeisers te bekomen en na te leven. Kom ik in aanmerking voor de procedure “collectieve schuldenregeling”, zodat de kosten verbonden aan de schulden niet verder oplopen en een schuldbemiddelaar kan worden aangesteld die een afbetalingsregeling met de verschillende schuldeisers tracht uit te werken?”


Afzien van een aankoop? Afbetalingsproblemen?

Contacteer Advocatenkantoor Van den Berghen en laat u professioneel bijstaan bij uw rechten en plichten als consument.

Bel ons Mail ons