Menu

HUUR EN HANDELSHUUR

Onder huur dient men hoofdzakelijk het contract te verstaan waarbij een partij zich verbindt om een andere partij gedurende een zekere tijd en tegen betaling van een bepaalde prijs, het genot van een zaak te verlenen.

De huur van onroerende goederen kan worden onderverdeeld in verschillende types waaronder gemene huur (bv. een garage), woninghuur, handelshuur en sociale huur.

Op deze verschillende types van huur is telkens specifieke wetgeving van toepassing.

Huurder en verhuurder kunnen te maken krijgen met vragen of geschillen aangaande diverse onderwerpen:

 • het opstellen van een huurovereenkomst of een handelshuurovereenkomst;
 • achterstallige huurgelden;
 • huurschade;
 • vrijgave van de huurwaarborg;
 • ontbinding van de huurovereenkomst door de rechtbank;
 • opzegging van de huur bij woninghuur;
 • tegenopzeg;
 • uitvoering van herstellingen en verbouwingswerken;
 • mindergenot en schadevergoeding;
 • onbewoonbaarverklaring van het verhuurde goed;
 • opzegging van de huur bij handelshuur;
 • overdracht van een handelshuurovereenkomst of onderverhuring;
 • recht van de handelshuurder op huurhernieuwing;
 • onderverhuring;
 • uithuiszetting.

Het is dan ook van groot belang goed te weten wat nu als (ver)huurder je rechten en plichten zijn.

Mr. Ann Van den Berghen beschikt over een ruime praktijkervaring in huur- en handelshuurrecht.

Advocatenkantoor Van den Berghen staat haar cliënten niet alleen bij met rechtbankwerk. Ze adviseert u ook bij onderhandelingen rond de redactie van huur- en handelshuurovereenkomsten en bij de overdracht van handelszaken en de daarmee gepaard gaande overdracht van de handelshuurovereenkomst.

Maak een afspraak »


Voorbeelden van huur en handelshuur

Onderstaand vindt u enkele vraagstukken die kaderen binnen het huurrecht.

Overdracht handelszaak

“Welke formaliteiten moet ik vervullen bij de overdracht van een handelszaak en de daarmee gepaard gaande overdracht van een handelshuurovereenkomst?”

Hernieuwing handelshuurovereenkomst

“Binnen welke termijn moet de aanvraag tot hernieuwing van een handelshuurovereenkomst de verhuurder bereiken?”

Grote herstellingen

“Wat als de verhuurder zijn verplichting niet nakomt om grote herstellingen uit te voeren? Hoe wordt hij gesanctioneerd door de rechtbank?”

Huurschade

“Wat moet ik als verhuurder doen wanneer ik bij het einde van de huurovereenkomst vaststel dat er huurschade is?”


Problemen met uw huurbaas of huurder?

Vraag raad aan Advocaat Van den Berghen en laat u verdedigen door een specialist ter zake.

Bel ons Mail ons