Menu

Insolventierecht, FAILLISSEMENT en W.C.O.

Wellicht krijgt iedere ondernemer vroeg of laat een keer te maken met het insolventierecht.

Het kan gaan om een klant of een relatie die failliet gaat, maar ook de onderneming zelf kan door omstandigheden in financiële moeilijkheden terecht komen.

Het is dan ook van belang goed te weten wat nu de gevolgen kunnen zijn van de insolvabiliteit van een debiteur, zowel op die schuldenaar zelf, als op de relaties en rechtsbetrekkingen van anderen met die schuldenaar.

Advocatenkantoor Van den Berghen kan u adviseren en bijstaan indien uw onderneming op enige wijze met insolvabiliteit geconfronteerd wordt:

 • Herstructureringsmaatregelen;
 • Wet Continuïteit Ondernemingen (W.C.O.): aanvraag en begeleiding van een gerechtelijke reorganisatie;
 • betalingsplan;
 • onderhandelingen met schuldeisers;
 • staking van betaling;
 • schuldsanering;
 • vereffeningen van vennootschappen.

In het geval van insolvabiliteit, faillisement of andere helpt Advocatenkantoor Van den Berghen u uw belangen optimaal te beveiligen:

 • beslag;
 • zekerheden en hypotheken (pand, onbetaalde verkoper,…);
 • borgstellingen;
 • aangifte van schuldvordering.

Mr. Kris Van den Berghen is sinds 1982 advocaat aan de balie van Mechelen en deed reeds ruime ervaring op als faillissementscurator / gerechtsmandataris gelast met het begeleiden van overdrachten onder gerechtelijk gezag en vereffenaar van vennootschappen.

Hij is de geschikte persoon om cliënten (als schuldeiser, schuldenaar of borg) te begeleiden die geconfronteerd worden met samenloopsituaties zoals het faillissement, W.C.O. en de vereffening van vennootschappen.

Advocatenkantoor Van den Berghen kan u tevens op een accurate wijze informeren en adviseren zodat u met kennis van zaken een beslissing kan nemen i.v.m. de moeilijkheden die uw onderneming ondervindt.

Maak een afspraak »


Voorbeelden van Insolventierecht

Onderstaand vindt u enkele problemen die kaderen binnen het insolventierecht.

Klant in staat van faillissement

“Een paar dagen geleden leverde mijn bedrijf een aanzienlijke hoeveelheid grondstoffen aan een klant die nadien in staat van faillissement werd verklaard."

 • "Kan ik mij beroepen op het beding van eigendomsvoorbehoud dat in mijn verkoopsvoorwaarden is opgenomen?"
 • "Hoeveel tijd heb ik om mij tot de curator te wenden en hoe moet ik op juridisch correcte wijze mijn aanspraken tot teruggave formuleren?”
 • “Wat als mijn klant de door mij geleverde goederen vlak voor het faillissement doorverkocht heeft aan een zustervennootschap en er betaald werd door middel van compensatie?”

W.C.O 

“Mijn klant is in WCO, Wet Continuïteit Ondernemingen."

 • "Mag hij mij nog betalen i.v.m. leveringen welke ik nog vóór de WCO-procedure heb gedaan en gefactureerd?"
 • "Loop ik risico door na WCO verder te leveren?”

Uw bedrijf in moeilijkheden

"Mijn bedrijf zit in financiële moeilijkheden en het lukt mij momenteel niet om de schulden te betalen. Ik denk wel dat ik, mits enige ademruimte, mijn betalingsmoeilijkheden kan oplossen en zo een faillissement kan voorkomen."

 • Kan ik beroep doen op de Wet Continuïteit Ondernemingen?"

De situatie is echter uitzichtloos geworden en er is geen toekomst meer voor mijn onderneming. 

 • "Hoe kan ik dan het faillissement aanvragen?"
 • "Wat zijn de gevolgen (voor mijn onderneming en voor mijzelf als bedrijfsleider) als ik de boeken neerleg?"

Verkeert uw klant of uw bedrijf in financiële moeilijkheden? Wat bij een faillisement?

Raadpleeg uw raadsheer voor de stand van zaken en uw mogelijkheden. Advocaat Van den Berghen adviseert en begeleidt u voor 200%.

Bel ons Mail ons