Menu

Ondernemingsrecht en vennootschapsrecht

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht behelst alles wat een onderneming aangaat en raakt de kern van haar organisatie.

Advocatenkantoor Van den Berghen biedt een onderneming en de ondernemer een volledige juridische dienstverlening met permanente begeleiding:

 • redactie van handelsovereenkomsten (agentuur, franchising, concessies, handelshuur);
 • aanneming;
 • samenwerkingsovereenkomsten;
 • nazicht en opstellen van concurrentiebedingen;
 • due diligence;
 • koop - verkoop;
 • handelsgeschillen;
 • opstellen algemene voorwaarden/factuurvoorwaarden;
 • invorderingen;
 • bijstand bij insolventie
 • mededingingsrecht.

Vennootschapsrecht

In België bestaan er verschillende vennootschapsvormen waaronder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA), de naamloze vennootschap (NV), de vennootschap onder firma (VOF), enz.

De juiste vennootschapsvorm kiezen als ondernemer is dan ook geen evidentie.

Bovendien gaat het oprichten van en het werken onder een vennootschap gepaard met een waaier aan regels.

Professioneel advies en ondersteuning is in het vennootschapsrecht absoluut geen overbodige luxe en advocatenkantoor Van den Berghen helpt u dan ook graag om de werking van een vennootschap te optimaliseren: 

 • opstellen van statuten en overeenkomsten;
 • aansprakelijkheid van de bestuurder;
 • juridisch beheer;
 • begeleiden van fusies en overnames;
 • overdracht van aandelen;
 • aandeelhoudersovereenkomsten;
 • vermogensplanning;
 • geschillenregeling.

Mr. Kris Van den Berghen is sinds 1982 advocaat aan de balie van Mechelen.

Hij volgde een gespecialiseerde opleiding in het ondernemingsrecht. Hij is dagelijks met handels-, economisch en vennootschapsrecht bezig en kent de finesses van de wetgeving.

Maak een afspraak »


Voorbeelden van Ondernemings- en vennootschapsrecht

Onderstaand vindt u enkele vragen die kaderen binnen het ondernemings-, en vennootschapsrecht.

Klanten van mijn vorige werkgever benaderen

“Hoever mag ik gaan als ik de klanten van mijn vorige werkgever prospecteer? Kan ik hen een mailing sturen om hen in te lichten over de nieuwe professionele horizonten die ik verken? Mag ik hen op een systematische wijze benaderen?”

Zelfstandig handelsagent aansprakelijk?

“Mijn zelfstandig handelsagent is commercieel sterk, maar hij is soms al te enthousiast en controleert niet altijd even nauwkeurig de solvabiliteit van nieuwe klanten. Kan ik hem geheel of gedeeltelijk aansprakelijk stellen als eens te meer facturen onbetaald blijven voor een door zijn tussenkomst geplaatst order?”


Contacteer ons

Voor het begeleiden van uw onderneming bij handelsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, concurrentiebedingen, bedrijfsovernames en fusies, opmaken van algemene voorwaarden en veel meer.

Bel ons Mail ons