Menu

Wettelijke informatie

Uw advocaat en zijn kantoor.

Wij zijn advocaten in België en allen ingeschreven aan de Balie Provincie Antwerpen. 
Ons kantoor is gevestigd te 2800 Mechelen, Residentie Koepoort, Frederik de Merodestraat 94-96.

Kris Van den Berghen en Ann Van den Berghen oefenen het beroep van advocaat uit als vennoten van de BV Advocatenkantoor Van den Berghen, een associatie in de zin van het reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 08.11.2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende éénpersoonsvennootschappen van advocaten.

De zetel van de BV Advocatenkantoor Van den Berghen is eveneens gevestigd te 2800 Mechelen, Residentie Koepoort, Frederik de Merodestraat 94-96.

Het ondernemingsnummer van de BV Advocatenkantoor Van den Berghen is 0444.419.455; het BTW nummer is BE0444.419.455.

Het ondernemingsnummer van meester Karolien Van den Berghen is 0848.948.354; haar BTW nummer is BE0848.948.354.

De beroepsaansprakelijkheid van Advocatenkantoor Van den Berghen is (via de Orde van Vlaamse Balies) verzekerd voor een bedrag van 3.750.000 EUR per schadegeval en dit in eerste rang bij Amlin Europe NV, met maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland – Handelsregister nr. 33055009, en met vestiging Koning Albert II-laan 9 te 1210 Brussel (RPR 0416.056.358 – Onderneming toegelaten onder het code nr. 0745) en in tweede rang bij AG Insurance NV, E. Jacqmainlaan 53 1000 Brussel (RPR 0404.494.849 – Onderneming toegelaten onder codenummer 0079).Wat betreft de hem toevertrouwde gerechtelijke mandaten is de beroepsaansprakelijkheid van Kris Van den Berghen ingevolge de collectieve polis nr. ACA001607394 verzekerd (leidende maatschappij Allianz Belgium NV).

Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij ons kantoor terecht voor adviesverlening, bijstand bij geschillen, enz… 
De overeenkomsten die u met ons kantoor sluit zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u ons kantoor bereiken:

  • via post op het adres: Frederik de Merodestraat 94-96 te 2800 Mechelen
  • via fax op het nummer: 0032 15 21 09 78
  • via e-mail op het adres: info@vandenberghen.be
  • via telefoon op het nummer: 0032 15 21 69 36