Menu

INCASSO - Invorderingen onbetaalde facturen

Heeft uw bedrijf te maken met onbetaalde facturen door klanten? Dubieuze debiteuren? Advocatenkantoor Van den Berghen beheert op een efficiënte en snelle manier de invorderingsdossiers die u ons toevertrouwt.

Een gezonde kasstroom is immers noodzakelijk voor elke onderneming.

Het kantoor richt zich er op om bij invorderingen een zo gunstig mogelijk verhouding resultaat/kosten te bereiken.

U kan via een persoonlijke login op onze website voortdurend het verloop van elk invorderingsdossier opvolgen.

Indien gewenst laten wij vooraleer gerechtelijke invordering op te starten een solvabiliteitsonderzoek uitvoeren zodat u een duidelijker beeld hebt van de kansen op recuperatie.

Mr. Kris Van den Berghen is verantwoordelijk voor de dossiers die te maken hebben met (buiten)gerechtelijke incasso van handelsschulden en burgerlijke schulden, zowel in een nationale als een internationale context.

Maak een afspraak »


Voorbeelden van gerechtelijke invordering

Onderstaand vindt u enkele vraagstukken in verband met de incassopraktijk.

Wanbetalers

“Mijn klant heeft het door mij uitgevoerde werk nooit betwist, maar ondanks verschillende aanmaningen en veel geduld blijft mijn factuur onbetaald."

  • "Welke stappen kan ik ondernemen om alsnog aan mijn geld te geraken?”

“Het bedrag van de onbetaalde factuur is niet erg hoog." 

  • "Is het dan wel de moeite om (gerechtelijke) stappen te ondernemen of wegen de kosten niet op tegen de baten?”

Mijn klant is in W.C.O

  • "Mag hij nog betaling verrichten i.v.m. leveringen welke ik nog vóór de WCO-procedure heb gedaan en gefactureerd?" 
  • "Loop ik risico door verder te leveren?”

Beslag leggen op tegoeden van een rekening

“Ik heb sterke aanwijzingen dat de rekeningen van mijn debiteur zo goed als leeg zijn."

  • "Kan ik vandaag nog beslag leggen op de tegoeden die hij heeft bij een van zijn klanten?”

Invorderingsdossiers en debiteurenbeheer

Zorg voor snelle opvolging bij onbetaalde facturen en dubieuze debiteuren en laat u professioneel bijstaan door Advocaat Kris Van den Berghen.

Bel ons Mail ons