Menu

Frederik Van Camp

Frederik Van Camp behaalde in 2014 het diploma van master in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Tijdens zijn studies heeft hij stage gelopen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en deelgenomen aan enkele pleitwedstrijden. 

Frederik Van Camp schreef zijn thesis over de macht van het kabinet van de Koning.

Tijdens het najaar van 2014 volgde hij aan het Postuniversitair Centrum KULAK de opleiding ‘Juridische aspecten van vastgoed - Ruimtelijke ordening en omgeving’. 

In oktober 2014 vatte hij zijn stage aan waarbij hij zich toelegde op ruimtelijke ordening en milieurecht. Vervolgens verdiepte hij zich in het overheidsopdrachtenrecht en het ambtenarenrecht.

Advocaat Frederik Van Camp is als medewerker aan het kantoor verbonden.

Maak een afspraak »