Menu

Karolien Van den Berghen

Karolien Van den Berghen behaalde in 2011 het diploma van master in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Zij schreef haar thesis over de aansprakelijkheid van de overheid bij schending van het Gemeenschapsrecht.

Tijdens het academiejaar 2011-2012 volgde zij aan de Université libre de Bruxelles een master na master in het ondernemingsrecht en promoveerde met onderscheiding.

Tevens liep ze zomerstages bij de vrederechter te Mechelen en bij de rechtbank van eerste aanleg, in strafzaken, te Mechelen.

Sinds 2012 is zij lid van de Mechelse balie.

Karolien Van den Berghen is verder ook nauw betrokken bij het Balieleven en sinds het gerechtelijke jaar 2015-2016 zetelt zij in het bestuur van de Conferentie van de Jonge Balie te Mechelen, waar zij de functie van penningmeester behartigt.

Advocaat Karolien Van den Berghen is als medewerker aan het kantoor verbonden.

Maak een afspraak »