Menu

echtscheidingsadvocaat

Naast de emotionele factor van een echtscheiding is scheiden ook op juridisch, financieel en fiscaal vlak complex. Doe daarom beroep op het advies en de bijstand van een gespecialiseerd echtscheidingsadvocaat. 

Contacteer ons voor een afspraak

Twee vormen van een echtscheiding

  1. Echtscheiding met onderlinge toestemming
  2. Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk

Echtscheiding met onderlinge toestemming

De echtgenoten moeten vooraf een overeenkomst opstellen waarin zij regelingen treffen over de kinderen, de verdeling van eigendommen, onderhoudsgelden voor één van de echtgenoten, etc. 

Echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk

De rechtbank spreekt zich uit over de echtscheiding indien aan alle wettelijke voorwaarden voldaan is. Zo moet er bewijsmateriaal geleverd worden waaruit blijkt dat het onmogelijk is om met de andere partner verder te leven of moeten de echtgenoten aantonen dat zij reeds bepaalde tijd feitelijk gescheiden leven.

Ook over de betwistingen in verband met een verblijfs- en financiële regeling voor de kinderen, eventuele onderhoudsgelden te betalen door één van de echtgenoten aan de andere echtgenoot, het voorlopig gebruik van de gezinswoning en dergelijke meer beslist de rechter in dit geval.

Wanneer de echtscheiding opgenomen wordt in de registers van de burgerlijke stand, gaat de aangestelde notaris over tot de vereffening en verdeling van de goederen en schulden.

Wat doet een echtscheidingsadvocaat?

Een echtscheidingsadvocaat, is een advocaat gespecialiseerd in familierecht en familiaal vermogensrecht. Hij beschikt over uitzonderlijke kennis inzake de verdeling van de gezamenlijke eigendommen, ouderlijk gezag, omgangsrecht en onderhoudsbijdrage. Een echtscheidingsadvocaat verleent u precies en correct advies en bijstand voor uw echtscheiding.

Hoe gaat een echtscheidingsadvocaat te werk?

Tijdens een eerste gesprek wordt er uitgebreide informatie gevraagd aan de cliënt. Op basis van de verkregen informatie wordt de cliënt uitgenodigd om de relevante documenten te bezorgen voor de echtscheiding.

Vervolgens is er een nieuwe bespreking met de echtscheidingsadvocaat, waarbij de te volgen werkwijze en een kosten/batenanalyse wordt besproken.

De echtscheidingsadvocaat streeft altijd naar het afsluiten van akkoorden met de advocaat van de andere partij om zo kostenbesparend te werken.

Moet u zich laten bijstaan door een echtscheidingsadvocaat?

U kan er ook voor kiezen om een afspraak te maken met een echtscheidingsadvocaat voor het inwinnen van informatie betreffende uw rechten en plichten en de procedurele mogelijkheden. Uiteraard maakt een echtscheidingsadvocaat wel het onderscheid bij onderhandelingen en akkoorden.

Op zoek naar een echtscheidingsadvocaat?

Advocatenkantoor Van den Berghen staat u op deskundige wijze bij. Onze advocaten verlenen u advies, bijstand en opvolging. Wij zorgen ervoor dat uw echtscheiding correct wordt afgehandeld.

Om een afspraak te maken neemt u telefonisch contact op tel. 015/21 69 36 of stuurt u een e-mail info@vandenberghen.be