Menu

FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

Het familiaal vermogensrecht bepaalt volgens welke regels gezamenlijke eigendommen moeten worden vereffend en verdeeld. Het familiaal vermogensrecht bestaat voornamelijk uit het erfrecht, schenkingen, het huwelijksvermogensrecht en de rechtsregels die de vermogensrechtelijke verhouding tussen (wettelijke) samenwoners reguleert.

Iedereen komt hoe dan ook vroeg of laat in aanraking met problemen die worden opgelost aan de hand van het familiaal vermogensrecht, zoals:

  • het afsluiten of wijzigen van een huwelijkscontract;
  • afwikkeling van nalatenschappen (erfrecht);
  • betwistingen in verband met erfenissen, schenkingen en testamenten;
  • geschillen met betrekking tot de vereffening en verdeling na echtscheiding;
  • vereffening en verdeling na feitelijke of wettelijke samenwoning;
  • familiale schikkingen.

Het familiaal vermogensrecht is een recht in volle beweging, met snel evoluerende rechtspraak en creatieve rechtsleer.

Het bovenstaande zorgt ervoor dat het familiaal vermogensrecht een zeer boeiende, doch vooral een zeer complexe materie is; de bijstand van een ervaren en gespecialiseerd raadsman is dan ook cruciaal.

Mr Ann Van den Berghen adviseert en ondersteunt u graag op het vlak van familiaal vermogensrecht en beschikt op dit terrein over een jarenlange ervaring.

Maak een afspraak »


Voorbeelden van familiaal vermogensrecht

Onderstaand vindt u enkele vragen die kaderen binnen het familiaal vermogensrecht.

Geld van mijn ouders recupereren

“De aankoop van ons huis werd gedeeltelijk gefinancierd met gelden van mijn ouders. Kan ik in het kader van de procedure van vereffening en verdeling na echtscheiding aanspraak maken op vergoeding?”

Belastingschulden

“Na de feitelijke scheiding heeft mijn echtgenoot belastingschulden gecreëerd. Kan men daarvoor mijn eigen vermogen aanspreken?”

Afhaling banktegoeden

“Mijn zus heeft vóór het overlijden van mijn moeder met een volmacht gelden afgehaald van de bankrekeningen van mijn moeder. Wat kan ik doen?”


Maakt u iets gelijkaardigs mee of heeft u vragen met betrekking tot het familiaal vermogensrecht?

Bel ons Mail ons