Menu

FAMILIERECHT

Familiebanden zijn zeer kostbaar en meestal ook duurzaam. Af en toe blijken ze echter kwetsbaar en houden ze moeilijk stand.

Wanneer u toch de knoop doorhakt om elk een eigen weg op te gaan is het raadzaam hierover advies in te winnen bij een gespecialiseerd raadsman; scheiden is immers niet alleen emotioneel zwaar, maar is ook op juridisch, financieel en fiscaal vlak erg complex. 

Naast de ontbinding van het huwelijk zijn er ook nog tal van andere aandachtspunten zoas het ouderlijk gezag, het omgangsrecht en de onderhoudsbijdrage.

De doelstelling van advocatenkantoor Van den Berghen is om in samenspraak met haar cliënten regelingen te treffen die in lijn zijn met de rechten en plichten van alle betrokken partijen.

Veel voorkomende procedures binnen het familierecht zijn o.m.:

 • afstamming en adoptie;
 • aanstelling van een bewindvoerder voor personen die onbekwaam zijn;
 • rechten en plichten van gehuwden en wettelijk samenwonenden;
 • echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk;
 • echtscheiding door onderlinge toestemming;
 • co-ouderschap;
 • verblijfsregeling voor minderjarige kinderen zoals het verblijfsco-ouderschap;
 • bezoek- en omgangsrecht;
 • onderhoudsgelden;
 • relationele problemen tussen samenwonenden (dringende en voorlopige maatregelen);
 • afzonderlijke verblijfplaats.

Vooraleer in dergelijke procedures stappen te ondernemen is het van groot belang u correct te informeren over de te volgen procedures en de hiermee gepaard gaande kosten.

Mr. Ann Van den Berghen is gespecialiseerd in het familierecht. Als advocaat aan de balie te Mechelen sedert 1989 heeft zij zich kunnen verdiepen in de diverse onderdelen van deze rechtstak.

Volgens uw behoeften biedt zij u onder andere volgende diensten aan: procedurewerk bij de rechtbanken, advies, begeleiding bij het opstellen en nakijken van overeenkomsten, bijstand bij onderhandelingen, …

Maak een afspraak »


Voorbeelden van het Familierecht

Onderstaand vindt u enkele voorbeelden van problemen die kaderen binnen het familierecht

Biologisch vaderschap

“Mijn (ex-) echtgenote is bevallen van een kind waarvan ik de juridische vader ben. Ik ben echter niet de biologische vader van het kind. Binnen welke termijn moet ik bij de rechtbank de vordering tot betwisting van vaderschap instellen?”

Onderhoudsgeld

“In een overeenkomst die voorafgaat aan de echtscheiding door onderlinge toestemming heb ik er mij toe verbonden om aan mijn ex-echtgenote een maandelijkse onderhoudsbijdrage van 200,00 EUR te betalen voor mijn zoon. Ondertussen ben ik werkloos geworden en zijn mijn inkomsten sterk gedaald. Kan ik op grond van de gewijzigde situatie aan de rechtbank een herziening van het bedrag van de onderhoudsbijdrage vragen?”


U wil uw huwelijkscontract verbreken? U zit met vragen over het co-ouderschap, onderhoudsgelden en wil omgangsrecht verkrijgen? 

Contacteer ons met al uw vragen met betrekking tot het Familierecht. Wij zorgen ervoor dat u juist geïnformeerd bent en helpen u bij uw onderhandelingen.

Bel ons Mail ons