Menu

Wet continuïteit ondernemingen (WCO)

Voor ondernemingen met financiële problemen

De wet betreffende de continuïteit van ondernemingen van 31 januari 2009 (WCO-wet) biedt ondernemingen in moeilijkheden de mogelijkheid om het hoofd te bieden aan hun financiële problemen en hun rendabele activiteit toch te laten voortbestaan.

Om de kans op het welslagen van de WCO - procedure te maximaliseren en vervolgens de continuïteit van uw onderneming (of een onderdeel daarvan) te garanderen is een betrouwbare en nauwgezette bijstand door aan gespecialiseerd advocaat van cruciaal belang.

Bekijk onze expertise op het vlak van insolventierecht

Komt mijn onderneming wel in aanmerking voor een WCO?

De WCO procedure staat in principe open voor elke onderneming, eenmanszaak of vennootschap met een handelsvorm en landbouwers.

Personen die een vrij beroep uitoefenen en kredietinstellingen, verzekerings- en beleggingsondernemingen kunnen geen beroep doen op de WCO-wet.

Hoe werkt een WCO procedure?

De WCO-wet beschermt een onderneming voor een bepaalde periode tegen haar schuldeisers.

Van zodra de onderneming deze bescherming geniet moeten de oude schulden (schulden die reeds bestonden voor de WCO) niet (onmiddellijk) meer betaald worden. De bezoeken van gerechtsdeurwaarders en hiermee gepaard gaande kosten (bv. beslagen) zullen dus tijdelijk worden stilgelegd.

In deze periode van ademruimte zal de onderneming met behulp van haar advocaat een oplossing zoeken voor haar financiële problemen (herstelplan). 

Er zijn verschillende vormen van WCO’s: minnelijk akkoord, collectief akkoord of een overdracht onder gerechtelijk gezag. Een advocaat geeft u advies over welke vorm de beste oplossing is voor uw bedrijf.

Wat kan het advocatenkantoor Van den Berghen voor u doen?

Zoals hierboven reeds gesteld geeft een WCO procedure u de kans om uw onderneming te heroriënteren zonder druk van schuldeisers.

Een WCO kan dus voor uw onderneming de oplossing zijn, maar is niet steeds zaligmakend. Een WCO kan immers op commercieel vlak negatieve gevolgen hebben en  kan in sommige gevallen zelfs leiden tot een versneld faillissement. Het betreft bovendien geen goedkope procedure.

Het is in eerste instantie dan ook van belang om na te gaan of een WCO procedure wel de meest geschikte oplossing is voor de moeilijkheden waar uw onderneming mee te kampen heeft.

De experts van het advocatenkantoor Van den Berghen zullen in samenspraak met u en uw accountant nagaan welke vorm van WCO het meeste geschikt is voor uw onderneming.

Advocatenkantoor Van den Berghen staat u verder graag bij in alle aspecten van een WCO-procedure

  • opmaak en neerlegging van een evenwichtig en haalbaar reorganisatieplan;
  • onderhandelingen met schuldeisers;
  • besprekingen met de door de rechtbank aangestelde gedelegeerd rechter;
  • begeleiding doorheen de WCO-procedure.

Is de bijstand van een advocaat wel betaalbaar?

Wanneer uw bedrijf zich reeds in financiële moeilijkheden bevindt, dan lijkt het nemen van een advocaat vaak een extra kost bovenop alle schulden en lopende kosten. Toch dient dit niet onoverkomelijk te zijn en is het net de bedoeling van de advocaat om er samen met u voor te zorgen dat uw onderneming opnieuw winstgevend wordt.

In deze moeilijke periode waar je als ondernemer onder veel druk staat is de bijstand van een expert van cruciaal belang voor het welslagen van de procedure.

Advocatenkantoor Van den Berghen heeft de juiste mensen die u gedreven en met raad en daad zullen bijstaan met het oog op het redden van uw onderneming. Bovendien beschikken de advocaten over een ruim en relevant netwerk.

Mr. Kris Van den Berghen wordt regelmatig door de rechtbank gelast als gerechtsmandataris met het begeleiden van overdrachten onder gerechtelijk gezag en heeft ruime ervaring in het begeleiden van insolventieprocedures.

Kom dus gerust eens langs met uw verhaal en wij kijken samen met u of een WCO procedure voor uw onderneming de oplossing kan bieden of op welke wijze wij u nog kunnen verder helpen.

Vraag raad aan onze advocaten WCO