Menu

Advocaat verkeersongeval

Werd je slachtoffer van een verkeerongeval of veroorzaakte je een verkeersongeval dan is het belangrijk te weten welke stappen je allemaal moet ondernemen.

Wat doen bij een verkeersongeval?

  • Vul het aanrijdingsformulier in

Vul samen met de andere betrokken partijen het Europees aanrijdingsformulier in, ook indien de andere bestuurder zegt de omstandigheden van het ongeval niet te betwisten.

Zonder een behoorlijk ingevuld en ondertekend aanrijdingsformulier zal het later veel moeilijker zijn om de omstandigheden van het ongeval te bewijzen.

Opgelet: aanvaard op het aanrijdingsformulier nooit je aansprakelijkheid voor het ongeval. Het zou immers kunnen dat je na een gesprek met je verzekeraar of advocaat tot de vaststelling komt dat je toch niet (alleen) aansprakelijk bent voor het ongeval.

  • Verwittig indien nodig de politie

Bestaat er tussen de bij het ongeval betrokken partijen geen discussie over de aansprakelijkheid en is er enkel sprake van blikschade dan is het niet noodzakelijk om de politie te verwittigen.

Zijn er echter gewonden of geraak je er samen niet uit, aarzel dan niet om de politie te verwittigen.

  • Waarschuw je verzekeringsmaatschappij

Neem zo snel mogelijk contact op met je makelaar of de verzekeraar die de burgerlijke aansprakelijkheid van je voertuig verzekert.

De verzekeraar zal dan een dossier openen en je, indien mogelijk, bijstaan voor de verdere afhandeling van het ongeval.

  • Bewijsmateriaal verzamelen

Indien je hebt vastgesteld dat er getuigen waren van het ongeval kan je trachten hun gegevens te bemachtigen zodat zij eventueel in een latere fase verhoord kunnen worden over wat zij gezien hebben.

Het is ook nuttig om vooraleer je de voertuigen verplaatst enkele foto’s te maken van de voertuigen en de plaats van het ongeval.

Als je het slachtoffer bent van een verkeersongeval is het tenslotte van groot belang om de bewijsstukken van de geleden schade en gemaakte kosten zorgvuldig bij te houden. (bv. apothekersrekeningen, kapotte kledij, doktersafspraken, ..)

Waarom een advocaat bij een verkeersongeval?

Van zodra je aangifte van het verkeersongeval hebt gedaan bij je verzekeraar zal deze een dossier openen en je adviseren. In vele gevallen zullen de verzekeringsmaatschappijen van de betrokken partijen met elkaar onderhandelen over een eventuele minnelijke regeling van de schade.

Toch is het zeker nuttig om een advocaat gespecialiseerd in verkeersrecht en aansprakelijkheidsrecht te contacteren. De belangen van de verzekerde/slachtoffer lopen immers niet steeds gelijk met deze van de verzekeraars.

Een advocaat kan het dossier mee opvolgen en er zich van vergewissen dat uw belangen wel naar behoren worden behartigd:

  • Ben je wel aansprakelijk voor het ongeval?
  • Worden de schadevergoedingen wel correct begroot?
  • Is de aangestelde deskundige wel voldoende objectief?

Wat kost een advocaat?

In vele gevallen kost een advocaat voor een verkeersongeval u (bijna) niets.

Naast de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorvoertuigen bevatten de meeste verzekeringspolissen immers ook een dekking rechtsbijstand.

De kosten van uw advocaat zullen dan ten laste blijven van de verzekeraar.

Objectiviteitsclausule: kans op herziening door een advocaat, een verschil in kost

Zoals hierboven reeds aangehaald zal de verzekeraar, die uiteraard zo weinig mogelijk kosten wil maken, vaak trachten om een minnelijke regeling uit te werken en de  tussenkomst van een advocaat niet onmiddellijk noodzakelijk vinden.

Wanneer u niet akkoord bent met het voorstel of de visie van uw verzekeraar, dan heeft u, in de meeste gevallen, op basis van de objectiviteitsclausule het recht om toch nog een advies te vragen van een advocaat i.v.m. de haalbaarheid van een eventuele procedure.

  • Komt de advocaat tot de vaststelling dat het standpunt van uw verzekeraar wel degelijk juist is, dan dient u slechts de helft van de advocatenkosten ten laste te nemen.
  • Blijkt echter dat er wel een mogelijkheid is om de door u geleden schade te recupereren bij de tegenpartij dan is de rechtsbijstandsverzekeraar verplicht, ongeacht het latere resultaat van de procedure, om de kosten en erelonen van de advocaat volledig ten laste nemen.