Menu

problemen omtrent het huurcontract? Raadpleeg een advocaat!

Bent u betrokken bij problemen met de huurder of verhuurder? Leeft één van beide de regels van het huurcontract niet na? Bij een geschil omtrent een huurovereenkomst raadpleegt u best een advocaat. Advocatenkantoor Van den Berghen beschikt over een grondige kennis omtrent het huur- en handelshuurrecht, met meer dan 25 jaar praktijkervaring.

Een advocaat verstrekt u informatie over uw rechten en plichten en over uw mogelijke slaagkansen wanneer u naar de huurproblemen aan de rechtbank voorlegt.

Over welke problemen in het huurcontract kan het gaan?

Er zijn allerhande problemen die zich kunnen voordoen bij het huren of verhuren van een woning of handelszaak, zoals:

  • achterstallige huurgelden
  • huurschade
  • vrijgave van de huurwaarborg bij het einde van de huur
  • ontbinding van de huurovereenkomst door de rechtbank
  • opzegging van de huurovereenkomst
  • het niet-uitvoeren van onderhoudswerken en herstellingen
  • onbewoonbaarverklaring van het verhuurde goed

Waar worden deze huurproblemen beslecht?

Deze geschillen worden beslecht door de Vrederechter van de plaats waar het verhuurde goed gelegen is. De Vrederechter zal een deskundigenonderzoek bevelen wanneer dit noodzakelijk is om het geschil op te lossen. Indien u beroep doet op een advocaat in huurrecht, zal deze er alles aan doen om het geschil zo goed mogelijk op te lossen om bijkomende kosten tegen te gaan.

In een geschil bij het einde van de huur in verband met huurschade, zal de Vrederechter een deskundige aanstellen om na te gaan of er huurschade is en om de prijs te bepalen van de werken die nodig zijn om het verhuurde goed terug te brengen in zijn oorspronkelijke staat.

Waarom een advocaat inschakelen voor problemen in het huurcontract?

Een advocaat, met de nodige kennis van het huur- en handelshuurrecht, verstrekt u op deskundige wijze adviezen zodat geschillen kunnen worden voorkomen of snel worden beëindigd.

Vooral wanneer het gaat over woninghuur en handelshuur zijn er enkele speciale wetgevingen, anders dan het algemeen huurrecht, waarmee rekening gehouden moet worden. Uw advocaat, gespecialiseerd in deze materie, houdt u hiervan op de hoogte.

Komt er een gerechtelijke procedure, dan worden de belangen van de cliënt op optimale wijze verdedigd. Bij advocatenkantoor Van den Berghen te Mechelen gebeurt alles in nauw overleg met de cliënt.

Maak een afspraak met onze advocaat specialist huur en handelshuur

Bel 015 21 69 36

Mail info@vandenberghen.be