Menu

DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING

Wat is een rechtsplegingsvergoeding?

De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitair bedrag dat wordt toegekend door de rechter aan de in het gelijk gestelde partij in een geding.

Het betreft een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat.

De toegekende bedragen hangen af van de waarde van het geschil.

Normalerwijze wordt door de rechter het basisbedrag opgelegd, doch de rechter kan binnen de wettelijke grenzen een ander bedrag toekennen; hij zal hierbij rekening houden met o.m.:

  • de financiële draagkracht van de verliezende partij;
  • het onredelijke karakter van de situatie;
  • de complexiteit van de zaak;

Onderstaand vindt u de bedragen van de rechtsplegingsvergoeding zoals deze vanaf 01.06.2016 gelden.