Menu

Advocaat faillissement

Uw bedrijf dreigt failliet te gaan? U heeft als leverancier of schuldeiser te maken met openstaande facturen, die reeds lange tijd onbetaald blijven? Dan is het zeker een goede zaak om beroep te doen op een advocaat faillissement met kennis van het insolventierecht!

Contacteer ons voor een afspraak

Wanneer heeft u een advocaat nodig voor een faillissement?

Een bedrijf kan slechts in faillissement verklaard worden als er voldaan is aan volgende voorwaarden:

  1. Er moet sprake zijn van een handelaar of een handelsonderneming; iemand die daden van koophandel stelt of een vennootschap die een handelsactiviteit als maatschappelijk doel heeft.
  2. De handelaar heeft structurele liquiditeitsproblemen. De handelaar slaagt er niet meer in zijn vaststaande en opeisbare schulden te betalen, men spreekt dan van ‘staking van betaling’.
  3. De schuldeisers van de handelaar (leveranciers, banken,…) hebben geen vertrouwen meer in de handelaar en diens kredietwaardigheid. Ze zijn niet meer bereid krediet te geven aan de handelaar, dit noemt men ‘geschokt krediet’.

Hoe gaat een advocaat faillissement te werk? 

Advocatenkantoor Van den Berghen stelt een advocaat aan die gespecialiseerd is in het insolventierecht, de rechtstak die te maken heeft met de insolvabiliteit van een ondernemer. Deze advocaat heeft kennis van alle rechten en plichten bij een faillissement.

Wanneer u beroep doet op een advocaat faillissement kan u rekenen op een vertrouwelijk gesprek, waarin u de situatie schetst en aan de advocaat alle nodige informatie bezorgt. 

Een advocaat faillissement staat u vervolgens bij om een faillissement te voorkomen of, wanneer een faillissement niet te vermijden is, dit op een juridisch correcte manier te begeleiden

Deze advocaat faillissement adviseert u met kennis van zaken ter vrijwaring van de belangen van uw onderneming, haar mandatarissen of de personen die zich borg hebben gesteld.

Advocatenkantoor Van den Berghen zal u informeren en adviseren zodat u met kennis van zaken een beslissing kan nemen wanneer uw bedrijf zich in moeilijkheden bevindt.

Is de tussenkomst van een advocaat in een faillissement betaalbaar?

Wanneer uw bedrijf reeds in financiële moelijkheden zit, dan lijkt het raadplegen van een advocaat faillissement vaak een extra kost bovenop alle schulden en lopende kosten. 

Toch is dit geen onoverkomenlijke kost en zorgt de advocaat er net voor dat u, om erger te voorkomen, met kennis van zaken, de juiste beslissingen kan nemen.

Bij het opstarten van een dossier maken we zeer duidelijke afspraken over de manier waarop het ereloon zal worden berekend. U ontvangt, indien gewenst, een prognose van de kosten en erelonen.

Waar vind u een advocaat gespecialiseerd in faillissementen? 

Advocatenkantoor Van den Berghen heeft de juiste mensen die u deskundig bijstaan in het geval van een faillissement.  Vertrouw op hun verregaande kennis in het insolventierecht en laat uw belangen verdedigen door een advocaat faillissement. 

Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan met een advocaat faillissement

Contacteer ons voor een afspraak

Bel ons 015/21 69 36 Mail ons info@vandenberghen.be