Menu

Advocaat faillissement Mechelen

Verkeert uw onderneming in de regio van Mechelen in moeilijkheden? Doe een beroep op een advocaat faillissement met sterke kennis van het insolventierecht en jarenlange ervaring. Een advocaat helpt u uw faillissement te voorkomen of begeleidt u bij het nemen van de juiste beslissingen voor uw onderneming.

Wanneer is er sprake van een faillissement?

Ten eerste moeten er aan een aantal voorwaarden voldaan worden voor het faillissement van uw bedrijf:

  1. Er moet sprake zijn van een handelaar of een handelsonderneming; iemand die daden van koophandel stelt of een vennootschap die een handelsactiviteit als maatschappelijk doel heeft.
  2. De handelaar heeft structurele liquiditeitsproblemen. De handelaar slaagt er niet meer in zijn vaststaande en opeisbare schulden te betalen, men spreekt dan van ‘staking van betaling’.
  3. De schuldeisers van de handelaar (leveranciers, banken,…) hebben geen vertrouwen meer in de handelaar en diens kredietwaardigheid. Ze zijn niet meer bereid krediet te geven aan de handelaar, dit noemt men ‘geschokt krediet’.

Waarom is een advocaat, gespecialiseerd in faillissementen (insolventierecht) nuttig? 

Wanneer u beroep doet op een advocaat faillissement kan u rekenen op een vertrouwelijk gesprek, waarin u de situatie schetst en aan de advocaat alle nodige informatie bezorgt. 

U kan vervolgens rekenen op de expertise van een advocaat om een faillissement te voorkomen, of wanneer een faillissement niet meer te vermijden is, u juridisch correcte bijstand te verlenen.

Deze advocaat geeft advies voor de vrijwaring van de belangen van uw onderneming, haar mandatarissen of de personen die zich borg hebben gesteld.

Advocatenkantoor Van den Berghen te Mechelen zal u informeren en adviseren zodat u met kennis van zaken een beslissing kan nemen wanneer uw bedrijf zich in moeilijkheden bevindt.

Is een advocaat in een faillissement betaalbaar?

Wanneer uw bedrijf reeds in financiële moelijkheden zit, dan lijkt het raadplegen van een advocaat faillissement vaak een extra kost bovenop alle schulden en lopende kosten. 

Toch is dit geen onoverkomenlijke kost en zorgt de advocaat er net voor dat u, om erger te voorkomen, met kennis van zaken, de juiste beslissingen kan nemen.

Bij het opstarten van een dossier maken we zeer duidelijke afspraken over de manier waarop het ereloon zal worden berekend. U ontvangt, indien gewenst, een prognose van de kosten en erelonen.

Waar vind u een advocaat gespecialiseerd in faillissementen? 

Advocatenkantoor Van den Berghen te Mechelen heeft de juiste mensen die u deskundig bijstaan in het geval van een faillissement.  Vertrouw op hun verregaande kennis in het insolventierecht en laat uw belangen verdedigen door een advocaat faillissement. 

Vraag vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan met een advocaat faillissement

Contacteer ons voor een afspraak